Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Література зарубіжних країн

А. Степанова. СИНТЕЗ АПОЛЛОНИЧЕСКОГО / ДИОНИСИЙСКОГО КАК МОДУС РЕАЛИЗАЦИИ ФАУСТОВСКОЙ ТЕМЫ В РОМАНЕ ОЛДОСА ХАКСЛИ «О ДИВНЫЙ НОВЫЙ МИР»

Ю. Запорожченко. ГЕРОЙ-КОЛЛЕКЦИОНЕР В НЕМЕЦКОМ ПОСТМОДЕРНИСТСКОМ РОМАНЕ (П. ЗЮСКИНД, М. БАЙЕР)

М. Іконнікова. КОНЦЕПТ CURIOSITY У РОМАНІ ГРЕМА СВІФТА «ЗЕМНОВОДНИЙ КРАЙ»

M. Milova. WORKING ON LITERARY ANALYSIS: FROM THEORY TO PRACTICE

Порівняльне літературознавство

Н. Долгая. «ДОСТОЕВСКОЕ» В МАЛОЙ ПРОЗЕ Р. Л. СТИВЕНСОНА («МАРКХЕЙМ», «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙДА»)

В. Силантьева. РИЛЬКЕ И ЦВЕТАЕВА В КОНТЕКСТЕ ЕВРОПЕЙСКОГО МОДЕРНА (ЛИТЕРАТУРА И ЖИВОПИСЬ)

Н. Абабина, Г. Кочеткова. А.П. ЧЕХОВ И П.О. РЕНУАР. ГОРОДСКАЯ СЦЕНКА В ЭСТЕТИКЕ ХУДОЖНИКОВ

А. Пашкуров. ОССИАНИЧЕСКАЯ МИФОЛОГИЯ В ПОВЕСТИ О. М. СОМОВА «КИЕВСКИЕ ВЕДЬМЫ»

І. Микитин. ІНТЕГРАЛЬНІСТЬ ОБРАЗУ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА У ТВОРЧОСТІ КАЄТАНА АБГАРОВИЧА

Російська мова та література

В. Мацапура. РАССКАЗ ЧЕХОВА «ПРИПАДОК»: ПОЭТИКА И ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНТЕКСТ

Е. Хомчак. ПРОБЛЕМА СОЗНАТЕЛЬНОГО / БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО В ТВОРЧЕСТВЕ И.А. ГОНЧАРОВА

А. Висоцький. НАЙСВЯТІШИЙ СИНОД І ВОЛОДИМИР СВЯТИЙ (З ЦЕНЗУРНОЇ ІСТОРІЇ РОМАНУ М. ЗАГОСКІНА «АСКОЛЬДОВА МОГИЛА. ПОВЕСТЬ ВРЕМЁН ВЛАДИМИРА ПЕРВОГО»)

Українська мова та література

Т. Бикова. КОНЦЕПТОСФЕРА «ЗЕМЛЯ» ЯК ОДИН ІЗ СМИСЛОВИХ ЦЕНТРІВ МЕГАОБРАЗУ ГУЦУЛЬЩИНИ У ПОЕТИЧНІЙ ВІЗІЇ «МОЛОДОМУЗІВЦІВ»

Г. Бокшань. ХРИСТИЯНСЬКО-ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ВИМІР ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ В ПОВІСТІ ГАЛИНИ ПАГУТЯК «КІТ З ПОТОНУЛОГО БУДИНКУ»

Л. Йолкіна. УКРАЇНСЬКА ПОЕЗІЯ XVI – XVIІІ СТ. У НАУКОВІЙ РЕЦЕПЦІЇ ВОЛОДИМИРА ПЕРЕТЦА

Г. Бітківська. ПРОБЛЕМИ ДРАМАТУРГІЇ НА СТОРІНКАХ УКРАЇНСЬКИХ ЧАСОПИСІВ НА МЕЖІ ХХ–ХХІ СТОЛІТТЯ