Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Українська мова та література

Г. Горішна. ГЕНЕТИЧНА СПОРІДНЕНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІРИКИ РУХУ ОПОРУ: ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ

Н. Данчишин. ПОЕЗІЯ ІГОРЯ КАЛИНЦЯ, РОМАНА КУДЛИКА ТА ГРИГОРІЯ ЧУБАЯ У ВИМІРІ ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМУ

М. Дорошенко. СИНТАКСИЧНІ ФУНКЦІЇ ЧАСТОК У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Ю. Єловська. АКТУАЛІЗАЦІЯ ТАБУ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ФІЗІОЛОГІЄЮ ЛЮДИНИ, В УКРАЇНСЬКІЙ МОВЛЕННЄВІЙ ПРАКТИЦІ

В. Загороднюк. ОБРАЗ ДАРИНИ ГАЩИНСЬКОЇ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВОТВОРЧОЇ ІДЕЇ В РОМАНІ ОКСАНИ ЗАБУЖКО «МУЗЕЙ ПОКИНУТИХ СЕКРЕТІВ»

Т. Карабович. НАУКОВІ ЗАЦІКАВЛЕННЯ ПРОФЕСОРА АСІ ГУМЕЦЬКОЇ ТВОРЧІСТЮ СПІВОРГАНІЗАТОРА НЬЮ-ЙОРКСЬКОЇ ГРУПИ БОГДАНА БОЙЧУКА

М. Коновалова, Т. Грачова. УКРАЇНА І ЖІНКА В ХУДОЖНЬОМУ ПРОСТОРІ ДРАМИ Л. КОВАЛЕНКО «ДОМАХА»

Т. Лопушан, Ю. Яроменко. ОСОБЛИВОСТІ РОЗКРИТТЯ РОЛІ І МІСЦЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛЯНСТВА В СОЦІАЛЬНІЙ ІЄРАРХІЇ АВСТРО-УГОРЩИНИ В ПРОЗОВОМУ ДОРОБКУ ІВАНА ФРАНКА

Х. Макович. ДІЄСЛІВНІ ФОРМИ ТЕПЕРІШНЬОГО ЧАСУ В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТСЬКИХ ГОВІРКАХ XVI – XVII СТ. (НА МАТЕРІАЛІ УЧИТЕЛЬНИХ ЄВАНГЕЛІЙ)

Л. Романенко, О. Єфремова. ХУДОЖНЯ ТРАНСФОРМАЦІЯ ОБРАЗУ МАКСИМА КОЛОМІЙЦЯ В РОМАНІ А. КОКОТЮХИ «ЧОРНИЙ ЛІС»

Г. Сергєєва. АНГЛОМОВНІ ТЕРМІНОЗАПОЗИЧЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРАВНИЧІЙ МОВІ: ОСОБЛИВОСТІ МОВНОЇ АДАПТАЦІЇ

Н. Тендітна. СМЕРТОНОСНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО ІСНУВАННЯ В РОМАНІ Є. ПАШКОВСЬКОГО «ВОВЧА ЗОРЯ»

Російська мова та література

Н. Гринченко. АНТИНИГИЛИСТИЧЕСКАЯ ПРОЗА А.Ф. ПИСЕМСКОГО: ЖАНРОВЫЙ АСПЕКТ

В. Киселев, Ю. Пушкарева. ИТАЛЬЯНСКИЙ КАТОЛИЦИЗМ В ОСМЫСЛЕНИИ И.В. КИРЕЕВСКОГО И Д.С. МЕРЕЖКОВСКОГО: СОПОСТАВЛЕНИЕ (НА МАТЕРИАЛЕ СТАТЕЙ И.В. КИРЕЕВСКОГО И КНИГИ Д.С. МЕРЕЖКОВСКОГО «ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ»)

Слов’янські мови та література

Н. Кобець. УЯВЛЕННЯ ПРО УКРАЇНЦІВ У МЕДІАПРОСТОРІ СЛОВАЧЧИНИ

Література зарубіжних країн

Н. Нев’ярович, І. Філонцева. ТРАНСФОРМАЦІЯ ЦІННІСНО-АРХЕТИПІЧНОГО КОМПЛЕКСУ «НОЇВ КОВЧЕГ» У ПОЕТИЦІ АНТИМІФУ РОМАНУ ДЖ. БАРНСА «ІСТОРІЯ СВІТУ В 10 1/2 РОЗДІЛАХ»

И. Соловцова. ШЕКСПИРОВСКИЕ РЕМИНИСЦЕНЦИИ В ПОВЕСТИ ДЖ. ОЛДРИДЖА «МОЙ БРАТ ТОМ»

Романські, германські та східні мови

Ю. Глюдзик. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОПОПОЕТОНІМІВ У «THE CHRONICLES OF NARNIA» К.С. ЛЬЮЇСА (НА ПРИКЛАДІ ІНСУЛОПОЕТОНІМІВ)

Н. Горбачова. ПОРУШЕННЯ РОЛЬОВИХ ОЧІКУВАНЬ У СПІЛКУВАННІ КЕРІВНИКА ТА ПІДЛЕГЛОГО: КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОГО КІНОДИСКУРСУ)

І. Кірковська. НЕМОРФОЛОГІЗОВАНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ МОДАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ СПОНУКАННЯ ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ МІКРОПОЛЯ КАТЕГОРІЇ ФУТУРАЛЬНОСТІ В СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ

Т. Крилова, І. Купцова. КОМУНІКАТИВНІ ФУНКЦІЇ ОКЛИЧНИХ РЕЧЕНЬ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ РОАЛЬДА ДАЛА)

N. Lazebna, M. Kuznetsova. ADJECTIVES IN COGNITIVE GRAMMAR

О. Лисичкіна, Д. Чигрінова. КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ЖІНКИ-АДВОКАТА

О. П’єцух. ОДЯГ І ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ЯК КУЛЬТУРНИЙ КОД УЧАСНИКІВ БРИТАНСЬКИХ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ДЕБАТІВ

О. Філатова. АНГЛІЙСЬКІ ІДІОМИ З КОМПОНЕНТОМ «ОДЯГ»

А. Шугаєв. ІМІДЖ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ КРІЗЬ ПРИЗМУ ДИСКУРСИВНО-КОГНІТИВНОГО АНАЛІЗУ

О. Шулькевич. ПОЛІТИЧНЕ МОВЛЕННЯ В АСПЕКТІ ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ)

Теорія літератури

І. Тимейчук. ФЕМІНІСТИЧНІ АСПЕКТИ КАТЕГОРІЇ «ІНШОГО»: «ДРУГА СТАТЬ»

Порівняльне літературознавство

A. Venhrynovych, N. Venhrynovych. TYPOLOGISCHE BESONDERHEITEN DES UKRAINISCHEN UND AMERIKANISCHEN NATURALISMUS

Ю. Герасименко. ОБРАЗ КИЇВСЬКОЇ РУСІ В РОМАНІ РЕЖІНИ ДЕФОРЖ «АННА КИЇВСЬКА»

І. Девдюк. ПРОСТОРОВА ЕКСПЛІКАЦІЯ КРИЗОВОГО ДИСКУРСУ В РОМАНАХ «ВАЛЬДШНЕПИ» М. ХВИЛЬОВОГО ТА «ХОРОВОД БЛАЗНІВ» О. ГАКСЛІ

О. Смольницька. КАРМЕН ЯК ВІЧНИЙ ОБРАЗ І АРХАЇЧНЕ БОЖЕСТВО В ПОЕЗІЇ ВІРИ ВОВК: КОМПАРАТИВНИЙ МІФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Загальне мовознавство

А. Габидуллина. К ВОПРОСУ О МЕТОДАХ ДИСКУРСИВНОГО АНАЛИЗА

Я. Сулейманова. ЦІННІСНІ РИСИ МЕНТАЛІТЕТУ НІМЕЦЬКОГО НАРОДУ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПРИСЛІВ’ЇВ ІЗ КОМПОНЕНТАМИ WASSER ТА FEUE

Перекладознавство

Г. Кузенко. КОРЕЛЯЦІЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ В ПЕРЕКЛАДІ

О. Лисичкіна, В. Тіщенко. АКСІОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТІВ КІНОРЕЦЕНЗІЇ В АСПЕКТІ ПЕРЕКЛАДУ

О. Олексин. ВІДТВОРЕННЯ ГРИ СЛІВ З ІСТОРИЧНОЇ ХРОНІКИ В. ШЕКСПІРА «ГЕНРІХ IV» У ПЕРЕКЛАДАХ Д. ПАЛАМАРЧУКА ТА Т. ОСЬМАЧКИ

М. Онищук. ФРЕЙМ ЯК ОДИНИЦЯ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ГРАМАТИЧНОГО ЗНАЧЕННЯ В ПЕРЕКЛАДІ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ

Т. Палєй. КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ ПРОМОВ Б. ОБАМИ)

Н. Пасенчук. ПЕРЕКЛАД ДРАМАТИЧНИХ ТЕКСТІВ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Мова і засоби масової комунікації

І. Сахно. ЗАСОБИ КОНФРОНТАТИВНОСТІ В НІМЕЦЬКОМОВНИХ ПЕРЕДВИБОРЧИХ ДЕБАТАХ