Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Українська мова та література

Н. Гайдук. СИСТЕМА КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ БАЗОВИХ ПОЛІТИЧНИХ КОНЦЕПТІВ У МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ

Ю. Молоткіна. ОСОБЛИВОСТІ МОВИ ІНТЕРНЕТНИХ МЕРЕЖ

Н. Остратюк. СЕМАНТИЧНІ ТА СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ ДІЄСЛІВ ВІДЧУТТЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

В. Супрун. СЕНСОРНО-ПЕРЦЕПТИВНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ «ЖІНКА» В ЖІНОЧІЙ ЛІТЕРАТУРІ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ

О. Ципердюк. ВЗАЄМОДІЯ РОЗМОВНОГО Й РЕЛІГІЙНОГО СТИЛІВ У ХРИСТИЯНСЬКІЙ ПРОПОВІДІ

Російська мова та література

Т. Пустовіт. ОСОБИСТІСТЬ ТА ІСТОРІЯ В РОМАНІ Д. БАЛАШОВА «ВЕЛИКИЙ СТІЛ»

Слов’янські мови та література

R. Nanivskyy. “MAŁE OJCZYZNY” JAKO WĄTEK EGZYSTENCJALNY W TWÓRCZOŚCI ANDRZEJA STASIUKA W PROCESACH GLOBALISTYCZNYCH WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

Література зарубіжних країн

Х. Білинська. НАТУРАЛІСТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОМАНУ ЕДІТ ВОРТОН «ЕПОХА НЕВИННОСТІ»

Г. Санжарова, В. Санжаров. ОБРАЗ ФРАНЦУЗСКОГО КОРОЛЯ У КРИСТИНЫ ПИЗАНСКОЙ: ИДЕАЛЬНЫЙ СУВЕРЕН – РЕАЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ ИЛИ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГЕРОЙ

Романські, германські та східні мови

S. Garmash, V. Sadkovska. TWO YEARS’ EXPERIENCE OF WORKING IN THE FRAMEWORK OF THE BRITISH COUNCIL ENGLISH FOR UNIVERSITIES PROJECT (PROBLEMS AND PERSPECTIVES)

І. Гудз, О. Ладика. РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ MONEY НА ФРАЗЕОЛОГІЧНОМУ РІВНІ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ ТЛУМАЧНИХ ТА ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ СЛОВНИКІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)

Н. Кузик. ФЕНОМЕНОЛОГІЧНЕ ТЛУМАЧЕННЯ НОЕТИКО-НОЕМАТИЧНОЇ КОРЕЛЯЦІЇ ТА СПОСОБИ ЇЇ ВИРАЖЕННЯ В ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ

Н. Лазебна, А. Тарасенко. АНГЛОМОВНІ ТЕКСТИ БРЕНДУ APPLE: ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ

І. Пініч. NEGATIVE SELF-CONSCIOUS MORAL EMOTIONS IN CONSTRUCTING VICTORIAN MORAL IDENTITY (A CORPUS-BASED STUDY)

Теорія літератури

Л. Мороз. ЗАСОБИ ХУДОЖНОЇ ОБʼЄКТИВАЦІЇ РОЛЬОВОЇ ЛІРИКИ

Перекладознавство

А. Онопрієнко. РЕЦЕПЦІЯ МОТИВУ «L’ENNUI DE VIVRE» У ПЕРЕКЛАДАХ В. БРЮСОВА

Рецензії

М. Васильчук. ЕМБЛЕМАТИЧНІ СЕНСИ ЛІТЕРАТУРНОГО ДИСКУРСУ