Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

1. Українська мова та література

В. Атаманчук. ХУДОЖНІ ФОРМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ СВІДОМОСТІ ГЕРОЯ У ДРАМАТИЧНІЙ ПОЕМІ ІВАНА КОЧЕРГИ «СВІЧЧИНЕ ВЕСІЛЛЯ»

В. Дворянкін, С. Коломієць. ДО ПИТАННЯ ПРО МЕНТАЛЬНО-ЦІННІСНУ СТРУКТУРУ В МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ СУЧАСНОГО ДІАЛЕКТОНОСІЯ

Т. Іртуганова. НАРАТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ОПОВІДАНЬ-МІРАКЛІВ У «РУНІ ОРОШЕННОМУ» ДИМИТРІЯ ТУПТАЛА

О. Крижко. ДЕНОТАТИВНА І КОНОТАТИВНА СПЕЦИФІКА ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ІЗ ЗООНІМНИМ КОМПОНЕНТОМ ЯК ЗНАКІВ ВТОРИННОЇ НОМІНАЦІЇ

Х. Макарадзе. ІДЕОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС РОМАНУ ІВАНА БАГРЯНОГО «САД ГЕТСИМАНСЬКИЙ» ТА ОДНОЙМЕННОГО ФІЛЬМУ Р. СИНЬКА

2. Література зарубіжних країн

Ю. Глюдзик. ОСОБЛИВОСТІ ПОЕТОНІМІЇ ЛІТЕРАТУРНОГО ЖАНРУ ФЕНТЕЗІ

Н. Долга. ОСОБЛИВОСТІ ЛІТЕРАТУРИ АНГЛІЙСЬКОГО НЕОРОМАНТИЗМУ: ПЕРЕХІДНІСТЬ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

A. Muntian, I. Shpak. A SECRET HISTORY: CHARACTER ANALYSIS

3. Романські, германські та східні мови

Ю. Любимова. МОДАЛЬНІ МОДИФІКАТОРИ ЯК КЛЮЧОВІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОДАЛЬНОСТІ В СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ МОВІ

4. Порівняльне літературознавство

В. Коротєєва. СЕМАНТИКА ТА ПОЕТИКА МОТИВНОЇ СТРУКТУРИ МІФОЛОГЕМИ ПОВІТРЯ В ЛІРИЦІ В. СТУСА ТА А. ТАРКОВСЬКОГО

5. Загальне мовознавство

S. Ostapenko, H. Udovichenko. LINGUOCULTURAL APPROACH TO LANGUAGE LEARNING AND COGNITIVE LINGUISTICS AS BASIC NOTIONS OF MODERN LANGUAGE STUDIES

6. Порівняльно-історичне,типологічне мовознавство

A. Faramazov. SIMILAR WORDS AND THEIR EXPLANATION IN DIFFERENT SYSTEMATIC LANGUAGES

7. Перекладознавство

M. Aloshyna. METHODOLOGY OF ‘CULTURAL TURN’ IN MODERN TRANSLATION STUDIES AND PROBLEMS OF ADEQUACY IN TRANSLATION

О. Голуб. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ПРЕЦИЗІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

О. Пефтієва, В. Газібагандова. ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В РОМАНІ «МІСЯЧНИЙ КАМІНЬ» УІЛКІ КОЛЛІНЗА

Д. Приймак. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ІТАЛІЙСЬКИХ ПРАВНИЧИХ ТЕРМІНІВ AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, TUTORE, CURATORE Й ДОТИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Рецензії

Н. Чухонцева. НОВА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЩОДЕННИКА ОЛЕКСАНДРА КОШИЦЯ «З ПІСНЕЮ ЧЕРЕЗ СВІТ» (РЕЦЕНЗІЯ НА КНИГУ “OŁEKSANDR KOSZYC І JEGO DZIENNIK “Z PIEŚNIĄ PRZEZ ŚWIAT”; REDAKCJA NAUKOWA WALENTYNA SOBOL”)